Pagine

martedì 12 febbraio 2013

ODISSEA - LIBRO III - testo greco e traduzione


ODISSEA – LIBRO III

TESTO GRECO                                                     TRADUZIONE

Ἠέλιος δ' ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέα λίμνην,
οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν' ἀθανάτοισι φαείνοι
καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν·
οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ἷξον· τοὶ δ' ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον,
ταύρους παμμέλανας, ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ.
ἐννέα δ' ἕδραι ἔσαν, πεντηκόσιοι δ' ἐν ἑκάστῃ
εἵατο, καὶ προὔχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους.
εὖθ' οἱ σπλάγχνα πάσαντο, θεῷ δ' ἐπὶ μηρί' ἔκηαν,
οἱ δ' ἰθὺς κατάγοντο ἰδ' ἱστία νηὸς ἐΐσης 
                  10
στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ' ὥρμισαν, ἐκ δ' ἔβαν αὐτοί·
ἐκ δ' ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν', ἦρχε δ' Ἀθήνη.
τὸν προτέρη προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·

"Τηλέμαχ', οὐ μέν σε χρὴ ἔτ' αἰδοῦς οὐδ' ἠβαιόν·
τοὔνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύθηαι
πατρός, ὅπου κύθε γαῖα καὶ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.
ἀλλ' ἄγε νῦν ἰθὺς κίε Νέστορος ἱπποδάμοιο·
εἴδομεν ἥν τινα μῆτιν ἐνὶ στήθεσσι κέκευθε.
λίσσεσθαι δέ μιν αὐτόν, ὅπως νημερτέα εἴπῃ·
ψεῦδος δ' οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένος ἐστί.”  
20

τὴν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
"Μέντορ, πῶς τ' ἄρ' ἴω, πῶς τ' ἂρ προσπτύξομαι αὐτόν;
οὐδέ τί πω μύθοισι πεπείρημαι πυκινοῖσιν·
αἰδὼς δ' αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεσθαι."


τὸν δ' αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·
"Τηλέμαχ', ἄλλα μὲν αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νοήσεις,
ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποθήσεται· οὐ γὰρ ὀΐω
οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε."

ὣς ἄρα φωνήσασ' ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη
καρπαλίμως· ὁ δ' ἔπειτα μετ' ἴχνια βαῖνε θεοῖο.    
   30
ἷξον δ' ἐς Πυλίων ἀνδρῶν ἄγυρίν τε καὶ ἕδρας,
ἔνθ' ἄρα Νέστωρ ἧστο σὺν υἱάσιν, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι
δαῖτ' ἐντυνόμενοι κρέα τ' ὤπτων ἄλλα τ' ἔπειρον.

οἱ δ' ὡς οὖν ξείνους ἴδον, ἁθρόοι ἦλθον ἅπαντες,
χερσίν τ' ἠσπάζοντο καὶ ἑδριάασθαι ἄνωγον.
πρῶτος Νεστορίδης Πεισίστρατος ἐγγύθεν ἐλθὼν
ἀμφοτέρων ἕλε χεῖρα καὶ ἵδρυσεν παρὰ δαιτὶ
κώεσιν ἐν μαλακοῖσιν, ἐπὶ ψαμάθοισ' ἁλίῃσι,
πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ.
δῶκε δ' ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ' οἶνον ἔχευε  
 40
χρυσείῳ δέπαϊ· δειδισκόμενος δὲ προσηύδα
Παλλάδ' Ἀθηναίην, κούρην Διὸς αἰγιόχοιο·
Il sole si levò, lasciando il mare bellissimo,
nel cielo di bronzo, per illuminare gli dei
e i mortali sulla terra frugifera;
quando essi giunsero a Pilo, città di Neleo cinta di mura; essi invece offrivano sacrifici sul lido del mare,
tori nerissimi, allo scuoti terra dalle chiome cerulee.
Nove erano le sedi, in ciascuna sedevano 500 uomini,
e per ciascuna si immolavano nove tori.
subito gustarono le viscere, al dio bruciavano le cosce,
essi poi approdarono, altri raccolsero le vele dalla nave equilibrata, la armeggiarono, poi scesero;
Telemaco scendeva dalla nave, Atena lo precedeva.
La dea glaucopide Atena gli rivolse parola per prima:

“Telemaco, tu devi ormai bandire ogni vergogna;
per questo infatti hai navigato per mare, per avere notizie del padre, per sapere dove e come è morto.
Ma orsù vai già dritto da Nestore domatore di cavalli;
vediamo quale cuore tiene chiuso nel petto.
tu stesso pregalo, affinché risponda sincero;
non dirà menzogna, infatti è molto saggio.”

Le risponde allora giudiziosamente Telemaco:
“O Mentore, come dovrei andare, come dovrei salutarlo?
Non sono affatto esperto di parole sapienti;
E’ vergognoso che un ragazzo interroghi uno più vecchio.”

Allora gli disse la dea glaucopide Atena:
“Telemaco, tu stesso penserai qualcosa nel tuo animo;
anche un  nume ti suggerirà qualcosa; non penso infatti che tu sia nato e cresciuto a dispetto degli dei.”

Così dicendo Pallade Atena lo precedette velocemente; lui camminava subito dopo i passi della dea.
Giunsero dunque all’adunanza e alle sedi dei Pili,
dove Nestore sedeva con i figli, circondato dai compagni
preparando il banchetto arristivano pezzi di carne, altri li infilzavano.
Essi, come videro gli uomini, avanzarono tutti in folla,
li salutavano e li invitavano a sedersi.
Per primo Pisistrato, figlio di Nestore, accorrendo vicino
prese le mani di entrambi e li fece sedere al banchetto
su morbidi pelli di pecora, sopra la spiaggia del mare,
presso il fratello Trasimete e suo padre.
Diede parte delle viscere, versò il vino
nella coppa d’oro; si volse ad offrirla
a Pallade Atena, la figlia di Zeus egioco;

Nessun commento:

Posta un commento